Kaliteli ve Uygun Fiyatlı Yakıt Tankı
İletişim İçin 7/24 Tel : 0(541) 409 27 11

Jenaratör Yakıt Tankı

Jenaratör Yakıt Tankı

Jenaratör Yakıt Tankı

Jeneratörler, elektrik kesintileri sırasında sisteme elektrik gücü sağlar. Bu, yakıtın yanmasını başlatmak için giriş mekanik enerjisi kullanılarak ve salınan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek yapılır. Elektrik kesintileri sırasında jeneratörde yakıt yoksa, jeneratörün bir anlamı kalmaz. Bu nedenle, böyle bir olasılığın ortaya çıkmaması için yakıtın depolanması esastır.

Yakıt Deposu Kapasitesinin Belirlenmesi

Yakıt deponuzun kapasitesini belirlemeniz için önce ne kadar yakıt depolamanız gerektiğini bilmeniz gerekecektir. İlk olarak aşağıdaki üç parametreyi tahmin ederek minimum depolama kapasitesini hesaplayın.

  1. Acil Durum Stoku: Tedariklerdeki gecikmeler veya aşırı tüketim ihtiyaçları için ne kadar yakıt gerekir?
  2. Tedarik İçin Teslim Süresi: Satıcıdan jeneratör sahasına yakıt satın almak için gereken teslim süresi nedir?
  3. Teslimat Süresi Stoku: Teslimat süresi boyunca jeneratörünüzü çalıştırmak için ne kadar yakıt gerekir?

Yukarıdaki üç parametreye göre minimum depolama gereksinimi şu şekilde belirlenir:

Minimum depolama kapasitesi = Acil Stok + Teslimat Süresi Stoku

Size en uygun yakıt depolama kapasitesi seviyesi nedir?

Seyrek veya kısa süreli elektrik kesintilerinde yakıt gereksinimleriniz için daha küçük bir depolama tankı yeterli olacaktır. Ancak, deponuzu doldurmak için daha küçük partiler halinde daha sık yakıt satın almanız gerekecektir. Depolama tankınızı kurmak için düşük ilk yatırımlara ve düşük bakım maliyetlerine maruz kalırken, yakıtın birim teslim maliyeti daha yüksek olacaktır.

Jeneratör büyük ticari kuruluşları desteklemek için kullanıldığında veya elektrik kesintilerinin sık olduğu ve uzun süreler sürdüğü yerlerde büyük depolama tankları gereklidir. Bu durumda, yakıtı daha az sıklıkta ve daha büyük partiler halinde satın alabilirsiniz. Bununla birlikte, depolama tankınızı kurarken daha yüksek başlangıç ​​harcamalarına maruz kalacaksınız. Uzun vadede bakım maliyetleri de yüksek olacaktır. Öte yandan, tek seferde büyük miktarlarda yakıt siparişi verebileceğiniz için, birim yakıt teslim maliyeti azalır. Bununla birlikte, daha fazla miktarda yakıt depolamanın tehlikelerinden kaynaklanan gizli maliyetleri de hesaba katmanız gerekecektir. Depolama kapasitesini tamamlamadan önce, satıcı ile akaryakıt tedariki sözleşmesinin sonuçlandırılması esastır.

Yakıt Tankı Tipleri

Jeneratör yakıt depoları genellikle üç tiptedir

  1. Alt temel tanklar
  2. Yeraltı depolama tankları
  3. Yer üstü depolama tankları

Alt Taban Tankları

1.000 galondan daha az yakıt depolamanız gerekiyorsa, alt taban tanklarına ihtiyacınız olacaktır. Adından da anlaşılacağı gibi, alt taban tankları zeminin üstüne ancak jeneratör setinin tabanının altına sığacak şekilde tasarlanmıştır.

Alt temel tanklar dikdörtgen kesitli ve çift cidarlı tanklardır. Bu, sızıntı durumunda yakıtın dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Her iki tank da ağır ölçülü kaynaklı çelik kullanılarak yapılmalıdır. Birincil depoya birkaç boru ve bağlantı parçası takılıdır, önemli olanlar yakıt besleme ve dönüşü, havalandırma, acil durum basınç tahliye vanası ve yüksek ve düşük seviyeli yakıt alarmlarıdır. Tank doldurma sistemi, doldurma sırasında dökülme olmayacak ve depo %95 dolduğunda giriş vanası otomatik olarak kapanacak şekilde tasarlanmalıdır. Kurulumdan sonra birincil tank 5 psig’de test edilir ve ikincil tank 3 psig’de test edilir.

Yeraltı Depolama Tankları

1.000 galondan fazla yakıt depolamanız gerekiyorsa, yer altı depolama tanklarını veya yer üstü depolama tanklarını tercih edebilirsiniz. Yeraltı depolama tanklarının montajı daha maliyetlidir ancak çevreden korumalı oldukları için daha uzun ömürlüdür. Yeraltı depolama tankları fiberglas takviyeli plastikten yapılabilir. Bu tür tanklar, yapısal mukavemet sağlamak için genellikle nervürlüdür. Alternatif olarak, yer altı depolama tankları ancak yer altı suyundan kaynaklanan korozyona karşı uygun katodik koruma ile çelikten imal edilebilir. Benzer şekilde, yer altı depolama tankından jeneratöre giden borular cam elyafı ile güçlendirilmiş plastikten veya katodik olarak korunmuş çelikten olabilir.

Yeraltı depolama tankı sistemlerindeki sızıntılar ve dökülmeler maliyetli ve giderilmesi zor olabilir. Bu tür sistemler, aşırı doldurma ve dökülmeyi önleme ekipmanı ve prosedürleri ile donatılmalıdır. En kötü durumda, yer altı depolama tanklarının kurulumu, yakıt dökülmeleri veya sızıntıları sınırlı bir alanda tutulacak şekilde olmalıdır. Dolayısıyla yer altı alanı beton zemin ve duvarlarla çevrilidir. Bu alan içerisine yer altı depolama tankları kurulduktan sonra dış bölge kum ve çakıl ile doldurulur.

Yer Üstü Depolama Tankları Yer Üstü Dizel Yakıt Depolama Tankı

Adından da anlaşılacağı gibi, bu tanklar yerin üstüne kurulur. Bunlar yapı olarak yer altı depolama tanklarına benzerken, iki tür yakıt depolama tankının kurulum prosedürlerinde çok fazla fark vardır. Bu, tehlikeleri en aza indirmek için dikkate alınması gereken farklı faktörlerden kaynaklanmaktadır. Yer üstü depolama tankları, yangının civardaki diğer tesislere yayılma riskiyle birlikte yangın tehlikesi oluşturur. Bu nedenle, bu tanklar diğer tesislerden en az belirli bir mesafede kurulmalıdır. Dökülmeleri ve sızıntıları kontrol altına almak için yer üstü depolama tanklarının etrafına setler inşa edilmelidir. Setlerin çevrelediği serbest hacim, genellikle tank hacminin% 110’u olmalıdır. Yer üstü depolama tanklarının da uygun koruyucu yapılar ile hava şartlarından korunması gerekir.

Onaylar

Jeneratör yakıt tankları ve ilgili boru sistemleri, kurulumdan önce ön onay gerektirir. Bu sadece endüstriyel işletmeler için değil, aynı zamanda evsel veya ticari kullanım için kullanılan yakıt tankları için de bir gerekliliktir. Yalnızca çok küçük kapasiteli tanklar onaylardan muaf tutulabilir. Verilmesi gereken ayrıntılar arasında imalat çizimleri, ek olarak satın alınan tüm bileşenler için ürün veri sayfaları, önerilen kontroller ve kablolama şeması, önerilen boru düzeni ve üreticilerin kurulum talimatları yer alır.

16 Ocak 2021
Jenaratör Yakıt Tankı için yorumlar kapalı
1.073 kez görüntülendi